Upravljanje članstvom – upute za korištenje app
December 4, 2018
Evidencije, dokumenti i kalendar – upute za korištenje app
December 4, 2018

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 5. dio

Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: uplata članarina/kotizacija, grupno kreiranje, ispis, izvodi banke, praćenje uplata

Ukoliko ste uspješno izvršili prethodna četiri koraka (vidi upute: Registracija udruge ,  Postavljanje profila udruge , Postavljanje profila članova i Upravljanje članovima) u sljedećem koraku prikazati ćemo korisne savjete prilikom kreiranja uplatnica, njihov ispis te način praćenja uplata kako bi ste mogli u potpunosti iskoristiti sve mogućnosti aplikacije.

Jako bitan dio aplikacije je modul uplata jer opstojnost udruge ovisi o dobrom upravljanju financija.

Koraci:

  •  Kreiranje zaduženja vrši se na jednostavan način kroz podmeni Uplate (članarine, kotizacije…). Pritiskom na dodaj novo zaduženje možete kreirati bilo kakvo zaduženje prema svojim članovima.
  • U zaduženjima se članovima automatski pridodaju pripadajući već uneseni popusti i o tome ne morate voditi brigu kod kreiranja. Predlažemo članarine kreirati po grupama kako bi kasnije bilo jednostavnije praćenje.
  • Kroz ovaj modul možete printati i hub 3 uplatnice na već postojećem obrascu, skupno (klikom na gornji printer) ili na pripadajućem obrascu pojedinačno. Za oba oblika potrebno je pripadajuće obrasce staviti u printer prije ispisa. Ukoliko ste pogriješili prilikom kreiranja zaduženja, klikom na Obriši svi će biti uklonjeni.
  • Praćenje uplata članarina moguće je korištenjem podmenija Izvodi banke unutar kojeg se učitavaju vaši izvodi po IBAN računu. Sve banke u RH imaju mogućnost slanja izvoda putem maila pa predlažemo koristiti tu opciju, uz napomenu da se u ovu aplikaciju učitava .camt053 format. Kad izvod u predloženom formatu dobijete na mail, spremite ga lokalno na računalo i učitajte u aplikaciju.
  • Sve banke u RH imaju mogućnost slanja izvoda putem maila pa predlažemo koristiti tu opciju, uz napomenu da se u ovu aplikaciju učitava .camt053 format. Kad izvod u predloženom formatu dobijete na mail, spremite ga lokalno na računalo i učitajte u aplikaciju.
  • Uplate izvršene putem uplatnice, automatski se evidentiraju kod svakog člana i u ostalim financijskim evidencijama.
  • Unutar podmenija Uplate (članarine, kotizacije) te otvaranjem već kreiranog zaduženja, a nakon učitanih izvoda banke, aplikacija automatski označava članarine koje su uplaćene te na taj način imate evidenciju uplata po grupi. Također, ulaskom u podmeni Članovi, automatski zatvorena uplata evidentirana je i kod svakog pojedinog člana. Prednost aplikacije je i povezanost uplata i sa modulom Financije gdje se bilježi uplata na predviđena mjesta.

Dodatna pogodnost app.e-udruge.eu:  Aplikacija e-udruge omogućava odgovornim osobama u klubovima i udrugama potpunu digitalizaciju procesa prikupljanja članarina, donacija i drugih uplata u klub, odnosno udrugu. Time se, ne samo unaprjeđuje  naplata istih, već i automatski omogućava usklađivanje svih poslovnih procesa sa zakonima RH.  Ove funkcionalnosti kasnije (unutar modula Financije) omogućavaju jednostavno praćenje dinamike uplata i isplata čime se osigurava pravovremeno donošenje odluka te financijska stabilnost udruge/kluba čime se dodatno olakšava poslovanje.

Cjelovite upute preuzmite ovdje!

Comments are closed.

Prijava