November 17, 2017

Upute za prvo korištenje

Na sljedećoj poveznici možete skinuti PDF s uputama za prvo korištenje app.e-udruge.eu : Upute za prvo korištenje aplikacije “e udruge”.pdf Za pomoć pri upotrebi aplikacije, budite slobodni […]
November 14, 2017

Blagajničko poslovanje-uplate gotovine

Ovaj dijagram prikazuje tijek kretanja gotovine u nefiskaliziranoj udruzi koja je odlučila primati novac od članarina u gotovini: Nefiskalizirane udruge mogu članarinu primiti u gotovini. Ovaj dijagram […]
Prijava