December 4, 2018

7. Financije – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 7. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: blagajna, uplate/isplate, knjiga primitaka/izdataka, izlazni računi, ulazni računi, izvori financiranja Modul upravljanje […]
December 4, 2018

5. Kreiranje uplatnica članarina/kotizacija i način praćenja izvoda – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 5. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: uplata članarina/kotizacija, grupno kreiranje, ispis, izvodi banke, praćenje uplata Ukoliko ste uspješno […]
November 14, 2017

Blagajničko poslovanje-uplate gotovine

Ovaj dijagram prikazuje tijek kretanja gotovine u nefiskaliziranoj udruzi koja je odlučila primati novac od članarina u gotovini: Nefiskalizirane udruge mogu članarinu primiti u gotovini. Ovaj dijagram […]
June 26, 2017

Blagajničko poslovanje-vizualizacija

Ovaj model financijskog poslovanja ima mnoge prednosti za rad udruge-osim što smanjuje mogućnost “kreativnog” vođenja financija, olakšava vođenje udruge i samo knjiženje. Pogodan je za sve […]
Prijava