December 4, 2018

7. Financije – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 7. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: blagajna, uplate/isplate, knjiga primitaka/izdataka, izlazni računi, ulazni računi, izvori financiranja Modul upravljanje […]
December 4, 2018

6. Evidencije, dokumenti i kalendar – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 6. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: kreiranje evidencija, predlošci, kreiranje dokumenata, kalendar Ukoliko ste uspješno izvršili prethodnih pet […]
December 4, 2018

5. Kreiranje uplatnica članarina/kotizacija i način praćenja izvoda – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 5. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: uplata članarina/kotizacija, grupno kreiranje, ispis, izvodi banke, praćenje uplata Ukoliko ste uspješno […]
December 4, 2018

4. Upravljanje članstvom – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 4. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: unos novog člana, masovni unos, pretraživanje članova, grupa, postavljanje voditelja grupa Ukoliko […]
November 28, 2018

3. Postavljanje profila članova – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 3. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: šifranici članstva, kategorija člana, status člana, vrsta članstva, dodatni podaci, lokacije na kojima […]
November 28, 2018

2. Postavljanje profila udruge – upute za korištenje app

Kroz nekoliko obavijesti, sadašnjim i budućim korisnicima olakšat ćemo korisnim savjetima prve korake korištenja aplikacije e-udruge.eu Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: osnovni podaci, logo, postavljanje […]
June 26, 2017

Blagajničko poslovanje-vizualizacija

Ovaj model financijskog poslovanja ima mnoge prednosti za rad udruge-osim što smanjuje mogućnost “kreativnog” vođenja financija, olakšava vođenje udruge i samo knjiženje. Pogodan je za sve […]
Prijava