Evidencije, dokumenti i kalendar – upute za korištenje app
December 4, 2018
Prijava na natječaj – upute za korištenje
August 30, 2019

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 7. dio

Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: blagajna, uplate/isplate, knjiga primitaka/izdataka, izlazni računi, ulazni računi, izvori financiranja

Modul upravljanje financijama sadrži sve što je potrebno udrugama u jednostavnom ili dvojnom knjigovodstvu.

Većina udruga/klubova ima problema s pravilnim vođenjem financija. Za početak, potrebno je reći da udruga/klub treba imati odgovornu osobu koja razumije financijsko vođenje pravne osobe te knjigovođu – ako je udruga u jednostavnom knjigovodstvu angažman knjigovođe uz korištenje aplikacije može biti savjetodavan te dobar knjigovođa može uredno vođeno računovodstvo kroz aplikaciju vrlo lako pretvoriti u završne izvještaje. Ukoliko je vaša udruga/klub u dvojnom knjigovodstvu u svakom slučaju vam savjetujemo da angažirate knjigovođu koji može, koristeći računovodstvo u aplikaciji dvojno knjižiti vaše poslovne događaje uz minimalan angažman.

Ukoliko ste uspješno izvršili prethodnih šest koraka (vidi upute: Registracija udruge ,  Postavljanje profila udruge , Postavljanje profila članova , Upravljanje članovima i Kreiranje uplatnica članarina/kotizacija i način praćenja izvoda te Dokumenti, evidencije i kalendar) u sljedećem koraku prikazati ćemo korisne savjete prilikom korištenja modula financije kako biste mogli u potpunosti iskoristiti sve mogućnosti aplikacije.) 

Koraci:

  • Modul financije sadrži u sebi podmeni Knjiga blagajne. Udruga može kreirati i zatvoriti jednu ili više blagajni. Aplikacija vam omogućava jednostavno vođenje svakog poslovnog događaja koji se odvija u blagajni/blagajnama udruge.
  • Korisni savjet:pogledati sheme Blagajničko poslovanje – vizualizacija i Blagajničko poslovanje-uplate gotovine koji se nalaze na stranici https://www.e-udruge.eu/ kako bi upotpunili svoje znanje  financijskog poslovanja udruga/klubova.
  • Kroz modul Knjiga izlaznih računa udruga može na jednostavan način kreirati račune (ne fiskalne račune).
  • Na sličan način funkcionira i Knjiga ulaznih računa. Upisom računa u Knjigu ulaznih računa, ukoliko račun platite s transakcijskog računa, s izvoda se automatski knjiži isplata. Istu možete izvršiti i iz blagajne udruge gotovinom, ali povezivanje financijske aktivnosti provodi se ručno.
  • Kada se učitavanjem izvoda kroz modul Izvod banke poveže nečija uplata s vašim računom, ta se uplata automatski knjiži u Knjigu primitak/izdataka čime se zatvara krug.
  • Ukoliko vaša udruga/klub ima više izvora financiranja (općina/grad, županija, nacionalni ili EU izvori,…) možete kroz podmeni Šifrarnik izvora financiranja unijeti svoje izvore financiranja te iste koristiti u Knjizi primitaka/izdataka što vam može značajno pojednostaviti izvještavanje i prijave na natječaje i javne pozive.

Dodatna pogodnost app.e-udruge.eu:  Aplikacija e-udruge omogućava odgovornim osobama u klubovima i udrugama jednostavnu izradu računa, vođenje blagajne, arhivu ulaznih računa, knjigu primitaka/izdataka, a kao dodanu vrijednost omogućava unos izvora financiranja te na taj način omogućava jednostavno kreiranje izvještaja relevantnim institucijama.

 

Cjelovite upute preuzmite ovdje!

Comments are closed.

Prijava