Novosti

Izvori financiranja...

Korisni savjeti...

December 4, 2018

Financije – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 7. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: blagajna, uplate/isplate, knjiga primitaka/izdataka, izlazni računi, ulazni računi, izvori financiranja Modul upravljanje […]
December 4, 2018

Evidencije, dokumenti i kalendar – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 6. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: kreiranje evidencija, predlošci, kreiranje dokumenata, kalendar Ukoliko ste uspješno izvršili prethodnih pet […]
December 4, 2018

Kreiranje uplatnica članarina/kotizacija i način praćenja izvoda – upute za korištenje app

Korisni savjeti za korištenje app.e-udruge.eu – 5. dio Unutar ovih uputa pojašnjeno je sljedeće: uplata članarina/kotizacija, grupno kreiranje, ispis, izvodi banke, praćenje uplata Ukoliko ste uspješno […]

E-UDRUGE aplikacija

Kompletno rješenje za vođenje udruga
Saznajte više u nastavku

Kontaktirajte nas

Prijava